Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Jättinäyttöjen huoltaminen ja korjaaminen

Julkaistu 16.07.2020

Jättinäyttöjen huolto on yksinkertaista, jos korjauksessa selvitään pelkällä LED-moduulin vaihdolla. Huomioitavaa on kuitenkin, että varaosana näytön mukana toimitetut LED-moduulit ovat uusia ja kykenevät alkuperäiseen kirkkauteen. Jos jättinäyttö on ollut jo muutaman vuoden käytössä, niin näyttöön vaihdettu LED-moduuli erottuu kirkkaudeltaan muusta näytöstä. Tätä päästään säätämään näytön asetuksista, mutta se vaatii jo kokemusta jättinäyttöjen huoltamisesta. Helpoin tapa on vaihtaa uudet varaosat yhteen ryhmään näytön reunoille ja siirtää sieltä näytön alkuperäinen osa vikapaikkaan. Näin jättinäyttö ei ala näyttämään ”tilkkutäkiltä” jos joudutaan ajan saatossa vaihtamaan useita LED-moduuleita. LED-moduuleista vioittuu joko yksittäisiä LED-komponentteja tai LED-ajuri IC. IC-vika näkyy pitkulaisena, näytettävästä kuvasta poikkeavan värisenä, ledien jonona. Alkuperäisen toimituksen mukana tulee myös IC-piirejä mutta niiden vaihtaminen vaatii ammattitaitoa. Valmistajat myös korjauttavat LED-moduuleita, mutta tarvitsevat myös yleensä toimituksen mukana tulleen IC-piirin varaosaksi. Nämä mukana tulleet osat kannattaakin säilyttää, jotta näyttöä voidaan huoltaa mahdollisimman pitkään. Näytön elinkaari onkin loppu vasta kun sen kirkkaus on pienentynyt sille tasolle, että sitä ei voida enää käyttää tarkoitukseensa. Siinä tapauksessa voidaan kartoittaa nykyiseen telineeseen sopivaa uutta LED-kabinettia. Näyttöihin tulee myös yksittäisten pikselien vikoja. Syynä on joko katkos tai LED-komponentin vioittuminen. Katkos korjaantuu joskus painamalla LED-komponenttia hieman sisäänpäin. Tämä ei kuitenkaan ole laadullisesti pitkäkestoinen tapa korjata vikaa. On myös huomioitavaa, onko yksittäisen pikselin vika sellainen, että se näkyy näytössä normaalilta käyttöetäisyydeltä. Jos vika ei sieltä näy niin vikaa ei välttämättä kannata korjata. Yksittäiset koko ajan tietyllä värillä palavat pikselit voidaan esimerkiksi häivyttää, jolloin ne eivät enää toista kuvaa, mutta eivät myöskään paista esimerkiksi kirkkaan punaisina koko aikaa.

Muita tyypillisiä vikoja ovat lattakaapeleiden tai ethernet kaapeleiden katkokset. LED-moduulit ovat kytketty niin kutsuttuun hub-korttiin lattakaapeleilla. Lämpötilan vaihtelut ja kosteus saattavat aiheuttaa katkoksia kaapeleiden liitoksiin. Jos jättinäytössä on LED-moduulin kokoinen alue erivärisenä tai pimeänä niin syynä voi olla viallinen lattakaapeli tai kontaktihäiriö lattakaapelin liitoksessa. Ennen uuden LED-moduulin vaihtamista onkin hyvä tarkistaa liitos ottamalla se kerran auki ja laittamalla takaisin kiinni. Jos vaihdetaan heti uusi LED-moduuli, niin saatetaan luulla vian olleen LED-moduulissa, vaikka vika olikin liitoksessa. Näin hukataan turhaan toimiva varaosa, jonka kirkkaus saattaa myös poiketa muista näytön palasista. Jos iso osa näytöstä on pimeänä niin syy on yleensä ethernet kaapelissa, joilla LED-kabinetit ovat ketjutettu toisiinsa. Ammattimainen LED-asentaja kytkee asennusvaiheessa myös varareitin, jolloin yksittäinen ethernet katkos ei pääse vielä vaikuttamaan näytön toimintaan, mutta näkyy kyllä hälytyksenä hallintaohjelmassa. Varareitin ajatuksena on, että signaali tuodaan jonoon kytkettyjen LED-kabinettien molempiin päihin.

Jos koko näyttö on pimeänä niin silloin voidaan epäillä vikaa signaalin syötössä. Vikaa voidaan lähteä kartoittamaan kytkentä kerrallaan signaalin alkulähteeltä. Vika voi olla tietokoneessa, joka syöttää kuvaa näytölle. Ulkoisella monitorilla voidaan testata, toimiiko kuvaa syöttävä tietokone oikein. Seuraavana tulee tietokoneen ja lähetinkortin välinen videokaapeli. Lähetinkortissa vilkkuu vihreä valo nopeasti, kun lähetinkortti saa videosignaalia tietokoneelta. Lähetinkortin asetusten tarkistaminen vaatii syvällisempää perehtymistä asiaan. Lähetinkortilta lähtee ethernet johto näytölle, LED-kabinettien ketjun ensimmäiselle vastaanotinkortille. Jos epäillään, että lähetinkortin ja näytön välinen ethernet johto on viallinen tai vaimentaa liikaa niin kannattaa siirtää tietokone väliaikaisesti lähemmäs näyttöä ja koittaa uudella lyhyemmällä ethernet johdolla. Jos LED-kabinetissa on käytössä runkoliittimet ethernet kaapeloinnille niin runkoliittimen ja vastaanotinkortin välinen ethernet johto on myös yksi mahdollinen vikapaikka. Toinen syy koko näytön pimenemiseen voi olla pääsulakkeissa. Sulakkeiden vikavirtasuojat saattavat olla usein myös liian herkkiä toimiakseen LED-kabinettien kanssa. LED-kabineteista saattaa tulla pientä vuotovirtaa niiden toimiessa normaalisti, joka laukaisee vikavirtasuojan. Säätila saattaa vaikuttaa tämän ilmiön esiintymiseen. Jos sulakkeet laukeavat aina kirkkaalla valkoisella kuvalla, niin virransyöttökapasiteetti ei ole riittävä.

Yhdessä LED-kabinetissa on tyypillisesti 2-4 virtalähdettä. Virtalähdevika voi näkyä usean samassa kabinetissa olevan LED-moduulin pimenemisenä. Vikaantumassa oleva virtalähde saattaa myös oireilla niin että LED-moduulin värit ovat vääristyneet, mutta kuva näkyy kuitenkin jotenkuten. Jokaisessa LED-kabinetissa oleva vastaanotinkortin vika saattaa aiheuttaa myös vastaavan vian, joka näkyy koko LED-kabinetin kokoisena sekavana kuvalohkona. Vastaanotinkortin vaihtaminen vaatii myös erikoisosaamista. Varaosa ja alkuperäinen osa saattaa olla ohjelmoitu eri FPGA-ohjelmistolla, jolloin varaosa ei suoraan toimi näytössä. Varaosa pitää näin ollen ensin päivittää oikealla FPGA versiolla ja sen jälkeen ajaa siihen RCFG-tiedosto, joka kertoo LED-kabinetin sijainnin näyttökokonaisuudessa.

Jättinäyttöjen vian selvittämisessä pätee sama perusperiaate kuin muissakin signaalia välittävissä järjestelmissä. Edetään signaalin alkulähteeltä osa kerrallaan kohti viimeistä lediä. Tällä matkalla on useita liitoksia, välijohtoja ja piirikortteja ennen kuin signaali lopulta muutetaan valoksi. Rauhallisuus ja systemaattisuus on korjauksessa tärkeää. Aina vika ei ole fyysinen liitos tai komponentti vaan vika joudutaan korjaamaan uudelleen ohjelmoinnilla tai asetuksia muuttamalla. Tätä työtä joudutaan tekemään monesti myös lähetinkorttia, signaalin lähdettä tai vastaanotinkorttia vaihdettaessa. Tämän tyyppiset korjaustyöt vaativat syvällisempää perehtymistä asiaan ja laajaa kokemusta jättinäyttöjen korjaamisesta.