Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Mikä on COB LED-näyttö?

Julkaistu 02.03.2021

COB (Chip On Board) tai COP (Chip On PCB) tekniikassa ei LED-komponentilla ole runkoa kuten SMD-komponentilla. Puolijohde on liitetty suoraan piirilevyyn ja suojattu linssillä tai epoxmassalla. Tällä tekniikalla pystytään valmistamaan tarkempia näyttöjä. Tekniikka mahdollistaa myös SMD-lediä paremman hyötysuhteen. Pienen valotehonsa takia COB-tyyppiset näytöt eivät kuitenkaan sovellu käytettäväksi ulkona, vaikka tekniikka muuten mahdollistaakin paremman säänkestävyyden.

 

 

Lue lisää »

Mikro LED tekniikka on hoteinta hottia näyttöjensaralla

Julkaistu 02.03.2021

COB-tekniikan lisäksi on olemassa Mikro LED tekniikka, jolla päästään jo todella pieniin pikselitiheyksiin. Tämä tekniikkaa on kehittynyt paljon viime vuosina. Se kilpailee OLED-tekniikan kanssa ja näyttöjä voidaan käyttää tarkkuutensa puolesta jopa matkapuhelimissa. Mikro LED on tulevaisuuden näyttötekniikka. Se on OLED-näyttöä kirkkaampi, eikä kärsi kuvan kiinni palamisesta näytölle. Kuluttajamarkkinoilla ei mikro LED-näyttöjä vielä ole. LED-chippien valmistajat Epistar ja Leyard ovat yhdistänee voimansa saadakseen aikaan mikro LED:ien massatuotannon. Samalla tekniikalla on yritetty myös korvata elokuvateattereiden perinteisiä projektori ratkaisuja. COB ja mikro LED-tekniikat eivät kuitenkaan ole käytössä näytöissä, joita käytetään teiden varsilla, rakennusten ulkoseinissä jne.

Lue lisää »

Videon ja mainosten esittämiseen sopiva LED-seinä tai jättinäyttö

Julkaistu 16.11.2020

On järkevää valita tarkoitukseen sopiva jättinäyttö, joka ei ole liian hyvä tai liian huono. Siinä, että jättinäyttö olisi liian hyvä, ei ole muuta haittaa kuin korkea hinta. Ei ole kuitenkaan tarpeellista hankkia urheilukisojen vaatimuksia vastaavaa näyttöä tienvarsinäytöksi tai auringon paisteessa vaadittavaa kirkkautta sisälle. EMC ominaisuuksien merkitys on myös vähäisempi pellon reunassa olevassa tienvarsinäytössä, kuin rock konserteissa, jossa on paljon langatonta ja häiriöherkkää tekniikkaa. LED-komponenttien valinta kannattaa myös tehdä käyttötarkoituksen mukaan. Eniten kirkkautta ja parhaan sään kestävyyden tarjoaa DIP-tyyppinen LED-lamppu. Se on myös virrankulutukseltaan pienempi kuin SMD-tyyppinen LED. SMD puolestaan tarjoaa suuremman katselu kulman, joka on varsinkin vertikaalisuunnassa merkittävästi suurempi. SMD komponentit mahdollistavat tarkemman kuvanlaadun. Niitä voidaan sijoittaa tiheämpään kuin DIP-komponenteilla toteutettuja LED-pikseleitä. SMD-ledillä voidaan myös toteuttaa parempi kontrasti, koska komponenttia on saatavilla mustalla taustalla. Näin musta on mustempaa ja värit erottuvat selkeämmin, jopa pienellä kirkkaudella. SMD-tyyppiset LED-komponentit ovat kehittyneet paljon viime vuosina ja vallanneet alaa voimakkaasti. Niiden ominaisuudet ovat myös kehittyneet kestämään paremmin kylmiä talvia. Tähän liittyykin valinta siitä, onko SMD-komponentin niin kutsuttu johdinlanka (bond wire) valmistettu kuparista vai kullasta. Valmistajat suosittelevat kultaista johdinlankaa ulkonäytöille ja sisälle riittäisi kuparinen johdinlanka. Kultaisen hinta on suurempi, mutta sillä saadaan parempi kirkkaus ja sään kestävyys.

Lue lisää »

Mitkä LED:in ominaisuudet vaikuttavat LED-taulun laatuun ja miksi?

Julkaistu 26.10.2020

LED eli Light Emitting Diode on nimensä mukaan diodi. Diodi päästää virtaa kulkemaan vain toiseen suuntaan ja diodin kynnysjännite UD vaihtelee LED-komponentin tuottaman värin mukaan. LED vaatii tietyn kynnysjännitteen ylittymisen, jotta valoa emittoituu puolijohteissa. Eri värien aikaansaamiseksi käytetään tiettyjä puolijohteita. Komponentin valmistajan speksistä näkee tarkat kullekin värille määritellyt jännitearvot ja aallonpituudet. Karkeasti punaisen ja vihreän LED:in kynnysjännite on 2 voltin luokkaa ja sinisen 4 volttia. LED toimii parhaiten tietyllä ominaisvirralla. LED:in läpi kulkema virta asetetaan vakioksi esim. etuvastuksen avulla. LED-näytöissä käytetyt LED-komponentit käyttävät tyypillisesti 5-20mA virtoja. Erittäin tarkoissa näytöissä, joissa on pienikokoiset LED-komponentit, virrat ovat 2-10mA. Ilman etuvastusta (kuvassa R1) LED-komponentti ottaa liikaa virtaa ja sen elinikä jää lyhyeksi. LED-näytöissä tätä tehtävää hoitaa LED-ajuri IC.

 

 

LED-komponentin virran rajoittaminen etuvastuksella

LED:IN KIRKKAUDEN SÄÄTÄMINEN

LED:in kirkkauden säätäminen jännitettä säätämällä on lähes mahdotonta sen puolijohderakenteesta johtuen. Valoa emittoituu vain, kun tietty kynnysjännite ylitetään. Virtaa muuttamalla saadaan LED:in valotehoa säädettyä, mutta näin tehtäessä LED:in lähettämän valon väri eli aallonpituus muuttuu. LED:in läpi kulkeman virran pienentäminen, kasvattaa valon aallonpituutta. Parempi tapa LED:in kirkkauden säätöön on ajuri IC-piiri (LED-ajuri, LED-driver), jonka avulla LED:iä voidaan himmentää pulssinleveysmodulaatiota (PWM) hyväksikäyttäen. Pulssinleveysmodulaatiossa syöttövirta on vakio, mutta ledille syötettyä virtaa katkotaan niin suurella nopeudella, että silmä ei kykene havaitsemaan välkyntää. Tämä havaitaan ledin himmentymisenä. Ihmissilmä ei havaitse yli 120Hz taajuuksia, mutta näyttöjä kuvattaessa välkyntä saattaa näkyä. Tämän takia näytöissä käytetään huomattavastikin korkeampia taajuuksia. PWM tyyppisen tekniikan käyttäminen on LED-komponentilla mahdollista, sillä LED syttyy ja sammuu lähes viiveettömästi, eikä LED:in käyttöikään vaikuta sytytyskertojen määrä. LED:in kytkentävaste on 20 nanosekunnin luokkaa. Tämä mahdollistaa suuretkin virkistystaajuudet itse näytöissä.

 

Kuva lediin syötetyn virran katkomisesta joka saa ledin näyttämään himmeämmältä

 

KÄYTTÖIKÄ JA HYÖTYSUHDE

LED:in oletettu käyttöikä on 100 000 tuntia, jonka valmistaja on määritellyt tietyllä lämpötilalla. Käytännössä se jää kuitenkin tätä pienemmäksi. Käyttöikä tarkoittaa, että valotehosta on jäljellä noin 50 - 70 prosenttia. LED ikääntyy nopeammin korkeissa lämpötiloissa ja suuressa kosteudessa. Tämä näkyy LED-näytön nopeampana kirkkauden hiipumisena. Vaikka yleisesti ajatellaan, että LED on energiatehokas niin noin 30% siihen johdetusta sähköenergiasta saadaan muutettua valoksi. 70% muuttuu lämmöksi. Tämän takia LED-näytöissä pitää kiinnittää huomiota lämmön tehokkaaseen poistumiseen LED-komponentista. Huomattavaa on kuitenkin, että perinteisessä hehkulampussa vain 2% sähköenergiasta muuttuu valoksi. Tähän verrattuna LED on hyötysuhteeltaan todella tehokas.

KIRKKAUS

Ledien kirkkaudesta käytetään yleensä mittayksikköä kandela (cd), sekä millikandelaa (mcd). Tuhat millikandelaa on yksi kandela. Näytöissä käytettyjen RGB LED:ien arvot liikkuvat luokassa 200-1500 mcd. RGB LED-komponentin vihreä väri on valoteholtaan voimakkain ja sininen heikoin. Valoteho putoaa eniten ikääntymisen myötä punaisella värillä. Tämä näkyy näytön ikääntyessä värien vääristymisenä. Mitä fyysiseltä kooltaan isompia LED-komponentteja käytetään, sitä isompi on myös yleensä näytön valoteho.

LED-LINSSI JA KATSELUKULMA

Toinen LED-komponentin fyysinen ominaisuus on valokeila eli se kuinka leveä tai kapea valonsäde on. Itse puolijohde tuottaa hyvin pistemäistä valoa. Tätä päästään muuttamaan LED linssillä, joka on liimattu LED-komponentin päälle. Ilman linssiä, LED puolijohteesta saatava valoteho jäisi olemattomaksi. LED-komponentin valokeilan leveys määrittää koko LED-näytön katselukulman. Tyypillinen horisontaalinen katselukulma LED-näytölle on 120 astetta.

KONTRASTI

Hyvä kontrasti saadaan LED-näytöllä aikaiseksi käyttämällä LED-komponenttia, jonka runko ja/tai myös linssi on musta. LED:ien ympärillä olevan maskin tulee myös olla mahdollisimman musta. Näin saadaan aikaan suuri kontrasti eli mustan ja valkoisen välinen ero on mahdollisimman suuri. Tämä asia tulee huomioida, jos halutaan kuvalta hyvää väritoistoa esimerkiksi videon toistossa.

 

Lue lisää »

Millaisia LED-komponentteja LED-jättinäytöissä käytetään?

Julkaistu 21.10.2020

SMD- JA DIP TYYPPISTEN LED-KOMPONENTTIEN TOIMINTA JA RAKENNE

Hyvä LED-näyttö saadaan aikaiseksi tekemällä hyvä design, valitsemalla hyvät raaka-aineet ja huolehtimalla laadukkaista valmistusprosesseista. Pääraaka-aineena LED-näytöissä ovat LED-komponentit ja niitä ohjaavat LED-ajuri IC:t. Tämän takia kannattaa tutustua hieman paremmin siihen, millaisia ovat näiden komponenttien perusominaisuudet ja lainalaisuudet. Suurissa LED-näytöissä käytetään tyypillisesti, joko DIP- tai SMD-tyyppistä LED-komponenttia.

 

Kuva SMD-tyyppisestä LED-komponentista ja LED-ajuri IC-piiristä

 

SMD (Surface Mounted Device) LED-komponentit ovat tänä päivänä pääsääntöisesti LED-näytöissä käytettyjä ledejä. Jalalliset, perinteiset DIP-tyyppiset komponentit väistyvät pikkuhiljaa, koska SMD-komponenteilla voidaan toteuttaa tarkempia näyttöjä sisälle ja ulos. Monipuolisuutensa ja suuremman kysynnän vuoksi SMD LED on vallannut markkinan suurissa LED-näytöissä käytettävänä komponenttina. SMD-komponentin tyyppi kuten SMD3528 kertoo mallin nimen lisäksi sen olevan noin 3,5x2,8mm kokoinen. Näyttöjä valmistettaessa, SMD-komponentit ladotaan juotoskoneilla piirilevyn pintaan. Tämä vaatii prosessilta ja laadun varmistukselta hyvää tasoa, koska SMD LED komponentit ovat suuren tarkkuuden omaavissa näytöissä hyvin pieniä ja komponentteja on todella tiheässä.

 

 

DIP-komponenteilla toteutetussa näytössä on kolme eriväristä LED-lamppua, jotka muodostavat yhden kuvapisteen. Komponentit ovat perinteisiä jalallisia LED-komponentteja (punainen, vihreä, sininen), jotka juotetaan piirilevylle yhteen ryhmään lähelle toisiaan muodostaen yhden kuvapisteen eli pikselin. SMD ledissä yhteen pintaliitos komponenttiin on integroitu kaikki kolme perusväriä.

Näillä tekniikoilla on molemmilla vahvuutensa ja heikkoutensa. DIP-tekniikka tuli ensimmäisenä markkinoille, joten se on vakiintuneempaa tekniikkaa. Se toimii luotettavasti ulkona ja sillä saadaan aikaiseksi ulkona vaadittava suuri kirkkaus. Katselukulma on DIP-tekniikan näytössä SMD-tekniikkaa pienempi varsinkin vertikaali suunnassa. SMD-tekniikka mahdollistaa tarkemmat LED-näytöt, koska komponentit ovat pienempiä ja kuvapisteitä voi täten olla tiheämmässä. Virrankulutus on SMD-tekniikassa suurempaa ja tämä näkyy myös DIP-tekniikkaa lyhyempänä elinkaarena.

 

LED-komponentin tyyppi

SMD

DIP

Suurempi kirkkaus

 

X

Suurempi katselukulma

X

 

Pienempi virrankulutus

 

X

Pienempi pikselitiheys

X

 

Parempi kontrasti

X

 

Vähemmän pikselivikoja

 

X

Vertailu SMD- ja DIP-tyyppisten LED-komponenttien ominaisuuksista

Lue lisää »

Mikä on sopiva jättinäytön koko ja tarkkuus?

Julkaistu 20.10.2020

Minimi katseluetäisyys on tärkeä määrittää, koska mitä tarkempi on näyttö, sitä korkeampi on sen hinta. On myös turhaa hankkia erittäin tarkkaa näyttöä, jos katseluetäisyys on suuri. Jättinäytöissä tarkkuus määritellään niin kutsutulla P-luvulla, joka tulee sanoista pixel pitch. P-luku määrittää pikselin välisen etäisyyden millimetreinä. Esimerkiksi P8 tarkoittaa 8mm etäisyyttä pikselistä pikseliin. Valmistajien nyrkkisääntönä on, että P8 näytön minimi katseluetäisyys on 8 metriä. Tältä etäisyydeltä pikselit kyllä vielä erottuvat mutta kuva on katsottavissa. Toinen ääripää on etäisyys, josta pikseleitä ei enää erota. Tämän Apple on määritellyt nimellä retinatarkkuus. Se saadaan kertomalla P-luku luvulla 3438 jolloin P8 näytölle saadaan 3438x0,008m(P8)=27,5m. Jos siis P8 näyttöä katsotaan normaalisti noin 30m päästä niin ainakaan parempaan tarkkuuteen ei kannata laittaa lisää rahaa koska pikseleitä ei enää erota siltä etäisyydeltä muutenkaan. Tyypillisesti vielä hyväksi koettu katseluetäisyys on puolet retina tarkkuudesta eli tässä tapauksessa 13,75m. Haittaa paremmasta tarkkuudesta ei ole, mutta siitä joutuu maksamaan enemmän ja näytön kirkkaus yleensä laskee. Tämä johtuu siitä, että suuremman tarkkuuden saavuttamiseksi joudutaan käyttämään pienempiä LED-komponentteja ja niiden valoteho on pienempi. Oikea P-luku selviääkin siis määrittämällä ensin minimi katseluetäisyys. Tämän jälkeen voidaan laskea käyttötarkoitukseen sopivan kokoinen näyttö. Sen määrittää oikeastaan näytöllä näytettävien yksityiskohtien ja tekstin koko. Tähän voi soveltaa kaavaa lukuetäisyys (mm) / 250 = kirjasimen koko (mm). Jos esimerkiksi esimerkin P8-näyttöä katsotaan 30m päästä niin saadaan 30 000 mm / 250 = 120mm eli 12cm kirjasinkoko on luettavissa 30m päästä. Jos ajatellaan että tienvarsinäytössä pitäisi mainostekstin näkyä sadan metrin päähän niin vastaava fonttikoko on 40cm. Tämä kannattaa huomioida mainoksia tehdessä ja mainosnäytön kokoa määritettäessä.

Hyvän LED-komponentin "ledin" valitseminen LED-näytölle, jättinäytölle,LED-seinälle

Julkaistu 07.10.2020

LED-näyttö koostuu pääasiallisesti LED-komponenteista. LED-näytöissä käytettävät LED-komponentit ovat RGB-tyyppisiä, mikä tarkoittaa, että yksi LED-komponentti voi tuottaa kaikki kolme perusväriä (punainen, vihreä ja sininen). Kun kaikki kolme perusväriä palavat yhtäaikaisesti, saadaan valkoinen väri. LED-komponentteja on näytössä yhtä monta kuin siinä on pikseleitä eli kuvapisteitä. 1080x720 tasoiseen HD-kuvaan tarvitaan LED-komponentteja 777600. Vaikka yksittäisen LED-komponentin virrankulutus on pieni, niin näin suuri määrä vaatii jo jonkin verran tehoa ja komponentin laatuun tulee kiinnittää huomiota. Tämän takia LED-näyttöä valittaessa kannattaa hieman perehtyä itse LED-komponenttiin ja niiden valmistajiin.

Suurimpia LED-näyttöihin käytettävien LED-komponenttien valmistajia ovat: Nichia (Japani), Cree (USA), Nationstar, Kinglight, Hongsheng ja Mulinsen. Näistä parhaimman laadun ja ominaisuudet omaavat Nichia ja Cree, jotka ovat myös 3-5 kertaa kalliimpia komponentteja kuin muut, jotka ovat kiinalaisten valmistajien tekemiä. Näistä parhaimmaksi laadultaan on valittu Nationstar, jolla ei ole ollut suurempia laatuongelmia. 95% korkeaa laatua vaativista asiakkaista valitsee Nationstarin ja vain 5% Nichian tai Creen LED-komponentin. Kinglight on halvempi kuin Nationstar, mutta on kärsinyt historian aikana Nationstaria useammin laatuongelmista.

Huomioitavaa on, että LED-komponentin kirkkaus pienenee käyttöiän myötä. Tässäkin sanotaan Nationstarin olevan parempi, vaikka lähtökohtaisesti Nationstar on vain noin 500 NIT:iä kirkkaampi. Kinglightin komponentin kirkkaus pienenee ensimmäisenä käyttövuotena 7-10% ja 12-19% jokaisena seuraavana vuotena. Tämä tarkoittaa 3-5 vuoden käyttöikää. Nationstarin kohdalla vastaavat arvot ovat 5% ensimmäisenä vuotena ja 10-15% vuosittain tämän jälkeen. Tästä saadaan käyttöiäksi 5-7 vuotta. Tämä tarkoittaa käyttöikää täydellä kirkkaudella ja 24/7/365. Yleensä näyttö ei ole aina päällä, kirkkaus säätyy ympäristön kirkkauden mukaan ja sisältö ei ole pelkkää valkoista, jossa kaikki värit palavat. Näin ollen todellinen käyttöikä on paljon pidempi. Vikaantuneiden pixelien määrä on Nationstarilla luokkaa 0,01% kahtena ensimmäisenä vuotena ja 0,03% tämän jälkeen. Vastaavasti Kinglightilla 0,03% ja 0,04%.

Nationstarin väritoisto on parempi kuin Kinglightin ja se sopii paremmin videoiden tai korkeaa väritoistoa vaativien mainosten toistoon. Hinnaltaan valmistajien välillä on vain noin 20-50$/m2 hintaeroa, joten tässä kohtaa ei välttämättä kannattaisi tinkiä laadusta.

Hongshengin valmistamat LED-komponentit ovat markkinoiden halvimpia. Niitä käyttävät yleensä matalan vaatimustason tuotteet. Hieman parempana voidaan pitää Mulinsenin komponentteja, mutta molemmat valmistajat ovat kuitenkin laadultaan Nationstaria ja Kinglightia teknisesti heikompia.

Epistar (Taiwan) on myös hyvä mainita, kun puhutaan LED-komponenteista. Epistar valmistaa LED-chippejä, joista LED-komponentit rakennetaan. Jotkut suuret LED-näyttöjen valmistajat koteloivat LED-chipit itse LED-komponenteiksi ja saavat näin aikaan parempaa laatua, jolle voidaan antaa jopa 5 vuoden takuu.

Lue lisää »

Millainen on hyvä LED-näyttö, LED-seinä, jättinäyttö?

Julkaistu 14.09.2020

Jättinäyttö koostuu sadoistatuhansista tai jopa miljoonista LED-komponenteista. Näin ollen LED-komponentin ominaisuudet ovat isossa roolissa, kun puhutaan hyvästä jättinäytöstä. LED-komponentin valinta vaikuttaa näytön kirkkauteen, katselukulmaan, väritoistoon, kontrastiin, tehonkulutukseen, sään kestävyyteen ja tietysti myös hintaan. Toinen merkittävässä roolissa oleva yksittäinen komponentti on LED-ajuri (LED driver chip), joka ohjaa tyypillisesti yhtä 16:sta LED-komponentin ryhmää näytöllä näytettävässä kuvassa. Jos LED-komponentteja on näytössä miljoona niin LED-ajureita olisi 62 500 kpl. Tämän komponentin laatu onkin kokonaisuuden kannalta hyvin merkittävä. LED-ajuri vaikuttaa myös näytön virkistystaajuuteen. Siihen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, kun valitaan näyttöä kohteeseen, jossa näyttöä kuvataan videolle kuten urheilukisoissa. Jos näytössä ei ole korkeaa virkistystaajuutta niin näytön kuva vilkkuu videokuvassa ja siitä otetut still-kuvat ovat myös epäselviä. Jättinäytön merkittävimpiä ominaisuuksia ovat: kirkkaus, virkistystaajuus, tarkoitukseen sopiva IP-luokitus, EMC-ominaisuudet, virrankulutus, laadukkaat komponentit ja laadukkaat valmistusprosessit omaava valmistaja. Näytössä on myös useita virtalähteitä. Niiden laadussa ei kannata tinkiä. Halvimmissa virtalähteissä on saatettu käyttää huonolaatuisia elektrolyyttikondensaattoreita, jotka ikääntyvät nopeasti. Virtalähteissä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että ne ovat CE-merkittyjä ja hyväksyttyjä.

Lue lisää »

LED-näytön, jättinäytön tai LED-seinän asennusprojektin toteutus ja tilaaminen

Julkaistu 09.09.2020

Jättinäytön asentaminen on luvanvaraista toimintaa ja onnistunut asennusprojekti vaatii melko paljon projektin hallintaa. Ulos asennettaessa vaaditaan aina toimenpidelupa. Taajama-alueen sisäpuolella luvan myöntää kaupunki tai kunta ja taajama-alueen ulkopuolella ELY-keskus. Kun asennuspaikkaa koskevat lupa-asiat on selvitetty, voidaan aloittaa jättinäytön vaatiman telineen ja perustuksen suunnittelu. Perustuksen suunnittelua varten pitää tienvarsinäytölle suorittaa maaperätutkimus ja seinänäytölle rakennesuunnittelijan on määriteltävä kiinnitystapa. Teline tulee myös olla riittävän kestävä ja rakennesuunnittelijan hyväksymä, jotta kovakaan tuuli ei kaada näyttöä. Jättinäyttöjen pinta-ala on noin kymmenestä neliömetristä ylöspäin ja tuulikuorma on merkittävän suuri rasitus näytön telineelle ja perustuksille. Jättinäyttö vaati toki toimiakseen myös sähköä. Sähkönsyöttöä ei yleensä ole aivan vieressä, jos näyttö asennetaan tien reunalle. Sähköliittymä kaivetaan näytölle ja kytketään esimerkiksi näytön jalassa olevaan ryhmäkeskukseen. Kaapeliojaan kannattaa myös asentaa maakaapeli, jotta näytön ryhmäkeskus voidaan maadoittaa helposti siihen. Sähkökeskukseen sijoitetaan usein myös muut järjestelmän aktiivilaitteet kuten: player-tietokone, lähetinkortti ja 4G-reititin. Näiden laitteiden toiminta edellyttää ryhmäkeskuksen lämmitystä ja tuuletusta. Kun perustus, ryhmäkeskus ja teline ovat valmiina niin LED-kabinetit voidaan kiinnittää telineeseen. Pienillä noin 10 neliön kokoisilla näytöillä tämä voidaan suorittaa sisätiloissa, mutta suuremmilla näytöillä LED-kabinetit asennetaan vasta kun teline on kiinnitetty seinään tai jalustaan. Suurien näyttöjen kuljettaminen koottuna on jo haasteellista niiden suuren koon ja painon vuoksi. Noin 20 neliön kokoisen näytön teline painaa yli 1000kg ja itse LED-kabinetit noin 50kg/neliö. Näin ollen painoa tulee reilu 2000kg ja kokoa 3,5x6m jos näytöstä halutaan 16:9 kuvasuhdetta esittävä näyttö. Kuvasuhteen tarkassa määrittämisessä joudutaan huomioimaan LED-kabinettien fyysiset mitat. Kabinetteja on saatavana vain tietyn kokoisina, joten tarkka 16:9 kuvasuhde jää joskus toteuttamatta.  Normaalikäytössä pientä poikkeamaa optimaalisesta kuvasuhteesta ei huomaa mutta esitettäessä pyöreä ympyrä, ero näkyy jo selvemmin ympyrän muuttuessa vähän soikeaksi.

Kun LED-kabinetit on asennettu, voidaan toteuttaa niiden kytkentä Ethernet kaapeleilla toisiinsa ja tehdä sähkönsyöttöjen kytkentä. Samaan sarjaan kytketään tyypillisesti 3-4 LED-kabinettia niiden sähkönkulutuksesta ja sulakkeiden koosta riippuen. Näin ollen 20m2 näyttö tarvitsee 5 kappaletta 16A syöttöä näytön ryhmäkeskukselta. Yhden ulkokäyttöön tarkoitetun LED-kabinetin virrankulutus on luokkaa 800W. 16A sulakkeelta saadaan tehoa 3600W, joten tämä riittää neljälle LED-kabinetille, joiden aiheuttama yhteiskuorma on 3200W. On huomioitavaa, että maksimi tehonkulutus saavutetaan vain täydellä kirkkaudella ja valkoisella värillä, jolloin kaikki kolme valkoisen valon muodostavaa pääväriä (punainen, vihreä ja sininen) palavat täydellä kirkkaudella. LED-kabinettien ja aktiivilaitteiden kytkemisen jälkeen päästään testaamaan ja kalibroimaan näyttöä. Äskeiseen tehonkulutus asiaan viitaten, onkin hyvä ensin testata näyttö täydellä kirkkaudella ja valkoisella kuvalla. Tällä varmistutaan, että virransyöttökyky on riittävä. Varsinkin jos asennusta suoritetaan kylmällä, tulisi täyteen kirkkauteen siirtyä vaiheittain. Näin näyttö saa ensin lämmetä rauhassa ja siihen mahdollisesti kertynyt kosteus saa haihtua. Käytön aikana näytössä onkin hyvä pitää aina sähköt päällä, mutta kuva voi olla sammutettuna. Tämä takaa sen, ettei näyttöön kerry kosteutta. Näytön kaikki LED-lamput tarkistetaan esittämällä kuvaa perusväreillä (punainen, vihreä ja sininen). Jos jokin pikseli ei toista jotain perusväriä niin LED-moduuli, jossa pikseli sijaitsee, voidaan vaihtaa uuteen. Aina ei yhden pikselin takia kannata varaosaa käyttää koska yksi pikseli ei näy normaalilta katseluetäisyydeltä. Viat, joissa useampi pikseli tai niistä koostuva suurempi alue ei toista värejä oikein, on syytä korjata jo asennusvaiheessa. Vaikka valmistajat testaavat LED-näytöt ennen toimitusta, tämän tyyppisiä vikoja esiintyy vielä lopputestauksessa. Lopuksi tehdään näytön konfigurointi ja tarkistetaan testikuvalla, että jokainen LED-kabinetti ja LED-moduuli on oikealla paikallaan ja oikein päin asennettuna. LED-moduuleita joudutaan asennuksen yhteydessä usein irrottamaan. On mahdollista, että joku LED-moduuleista on vahingossa asennettu takaisin väärinpäin. LED-moduulien irrotus on kuitenkin nykyään helppoa, koska ne saadaan irrotettua helposti näytön etupuolelta. Vielä yksi tärkeä asia, joka tulee asettaa ja testata on automaattinen kirkkaudensäätö. Muuten näyttö ei sopeudu oikein ympäristön kirkkauteen. Kirkkaudensäätöanturi mittaa ympäristön kirkkautta ja säätää näytön kirkkauden asetettujen asetusten mukaisesti. Minimi kirkkaus on tyypillisesti 5-10% maksimikirkkaudesta. Anturin toiminta testataan peittämällä anturi ja valaisemalla sitä kirkkaalla valolla. Näytön kirkkaus voidaan mitata kirkkauden mittaukseen käytetyllä mittalaitteella. Tämän jälkeen, näyttö on valmiina hyväksyntää ja luovutusta varten.

Mainosten tai muun sisällön esittämiseen näytöllä on useita siihen erikoistuneita yrityksiä. Mainoksien esittämiseen voi hankkia siihen käyttöön tarkoitetun ohjelmiston kuten SmartSign, iDiD, QEM Software tai FirstView. Saman tyyppisiä ohjelmistoja löytää hakemalla DigitalSignage ohjelmistoja. Mainosten esittämistä näytöillä kutsutaan englanniksi tällä nimellä. Sisältöä voi hallita näillä ohjelmistoilla itse selaimen avulla etänä, tai sitten mainosmyynnin voi hankkia ulkopuolelta. Esimerkiksi Medialiiga myy tällaista palvelua ja hoitaa mainosten laittamisen näytölle puolestasi.

Jättinäytön asennusprojektissa tulee huomioida monta asiaa. Onhan se kuin pieni rakennusprojekti lupahakemuksineen ja laskelmineen. Asiansa osaavia toimittajia löytyy Suomesta lukuisia. Moni alaan erikoistuneista yrityksistä on pieniä 3-4 hengen yrityksiä. Ammattilaisen apuun kannattaakin turvautua, kun suunnittelee LED-näytön tai jättinäytön hankintaa.

Lue lisää »

Jättinäyttöjen huoltaminen ja korjaaminen

Julkaistu 16.07.2020

Jättinäyttöjen huolto on yksinkertaista, jos korjauksessa selvitään pelkällä LED-moduulin vaihdolla. Huomioitavaa on kuitenkin, että varaosana näytön mukana toimitetut LED-moduulit ovat uusia ja kykenevät alkuperäiseen kirkkauteen. Jos jättinäyttö on ollut jo muutaman vuoden käytössä, niin näyttöön vaihdettu LED-moduuli erottuu kirkkaudeltaan muusta näytöstä. Tätä päästään säätämään näytön asetuksista, mutta se vaatii jo kokemusta jättinäyttöjen huoltamisesta. Helpoin tapa on vaihtaa uudet varaosat yhteen ryhmään näytön reunoille ja siirtää sieltä näytön alkuperäinen osa vikapaikkaan. Näin jättinäyttö ei ala näyttämään ”tilkkutäkiltä” jos joudutaan ajan saatossa vaihtamaan useita LED-moduuleita. LED-moduuleista vioittuu joko yksittäisiä LED-komponentteja tai LED-ajuri IC. IC-vika näkyy pitkulaisena, näytettävästä kuvasta poikkeavan värisenä, ledien jonona. Alkuperäisen toimituksen mukana tulee myös IC-piirejä mutta niiden vaihtaminen vaatii ammattitaitoa. Valmistajat myös korjauttavat LED-moduuleita, mutta tarvitsevat myös yleensä toimituksen mukana tulleen IC-piirin varaosaksi. Nämä mukana tulleet osat kannattaakin säilyttää, jotta näyttöä voidaan huoltaa mahdollisimman pitkään. Näytön elinkaari onkin loppu vasta kun sen kirkkaus on pienentynyt sille tasolle, että sitä ei voida enää käyttää tarkoitukseensa. Siinä tapauksessa voidaan kartoittaa nykyiseen telineeseen sopivaa uutta LED-kabinettia. Näyttöihin tulee myös yksittäisten pikselien vikoja. Syynä on joko katkos tai LED-komponentin vioittuminen. Katkos korjaantuu joskus painamalla LED-komponenttia hieman sisäänpäin. Tämä ei kuitenkaan ole laadullisesti pitkäkestoinen tapa korjata vikaa. On myös huomioitavaa, onko yksittäisen pikselin vika sellainen, että se näkyy näytössä normaalilta käyttöetäisyydeltä. Jos vika ei sieltä näy niin vikaa ei välttämättä kannata korjata. Yksittäiset koko ajan tietyllä värillä palavat pikselit voidaan esimerkiksi häivyttää, jolloin ne eivät enää toista kuvaa, mutta eivät myöskään paista esimerkiksi kirkkaan punaisina koko aikaa.

Muita tyypillisiä vikoja ovat lattakaapeleiden tai ethernet kaapeleiden katkokset. LED-moduulit ovat kytketty niin kutsuttuun hub-korttiin lattakaapeleilla. Lämpötilan vaihtelut ja kosteus saattavat aiheuttaa katkoksia kaapeleiden liitoksiin. Jos jättinäytössä on LED-moduulin kokoinen alue erivärisenä tai pimeänä niin syynä voi olla viallinen lattakaapeli tai kontaktihäiriö lattakaapelin liitoksessa. Ennen uuden LED-moduulin vaihtamista onkin hyvä tarkistaa liitos ottamalla se kerran auki ja laittamalla takaisin kiinni. Jos vaihdetaan heti uusi LED-moduuli, niin saatetaan luulla vian olleen LED-moduulissa, vaikka vika olikin liitoksessa. Näin hukataan turhaan toimiva varaosa, jonka kirkkaus saattaa myös poiketa muista näytön palasista. Jos iso osa näytöstä on pimeänä niin syy on yleensä ethernet kaapelissa, joilla LED-kabinetit ovat ketjutettu toisiinsa. Ammattimainen LED-asentaja kytkee asennusvaiheessa myös varareitin, jolloin yksittäinen ethernet katkos ei pääse vielä vaikuttamaan näytön toimintaan, mutta näkyy kyllä hälytyksenä hallintaohjelmassa. Varareitin ajatuksena on, että signaali tuodaan jonoon kytkettyjen LED-kabinettien molempiin päihin.

Jos koko näyttö on pimeänä niin silloin voidaan epäillä vikaa signaalin syötössä. Vikaa voidaan lähteä kartoittamaan kytkentä kerrallaan signaalin alkulähteeltä. Vika voi olla tietokoneessa, joka syöttää kuvaa näytölle. Ulkoisella monitorilla voidaan testata, toimiiko kuvaa syöttävä tietokone oikein. Seuraavana tulee tietokoneen ja lähetinkortin välinen videokaapeli. Lähetinkortissa vilkkuu vihreä valo nopeasti, kun lähetinkortti saa videosignaalia tietokoneelta. Lähetinkortin asetusten tarkistaminen vaatii syvällisempää perehtymistä asiaan. Lähetinkortilta lähtee ethernet johto näytölle, LED-kabinettien ketjun ensimmäiselle vastaanotinkortille. Jos epäillään, että lähetinkortin ja näytön välinen ethernet johto on viallinen tai vaimentaa liikaa niin kannattaa siirtää tietokone väliaikaisesti lähemmäs näyttöä ja koittaa uudella lyhyemmällä ethernet johdolla. Jos LED-kabinetissa on käytössä runkoliittimet ethernet kaapeloinnille niin runkoliittimen ja vastaanotinkortin välinen ethernet johto on myös yksi mahdollinen vikapaikka. Toinen syy koko näytön pimenemiseen voi olla pääsulakkeissa. Sulakkeiden vikavirtasuojat saattavat olla usein myös liian herkkiä toimiakseen LED-kabinettien kanssa. LED-kabineteista saattaa tulla pientä vuotovirtaa niiden toimiessa normaalisti, joka laukaisee vikavirtasuojan. Säätila saattaa vaikuttaa tämän ilmiön esiintymiseen. Jos sulakkeet laukeavat aina kirkkaalla valkoisella kuvalla, niin virransyöttökapasiteetti ei ole riittävä.

Yhdessä LED-kabinetissa on tyypillisesti 2-4 virtalähdettä. Virtalähdevika voi näkyä usean samassa kabinetissa olevan LED-moduulin pimenemisenä. Vikaantumassa oleva virtalähde saattaa myös oireilla niin että LED-moduulin värit ovat vääristyneet, mutta kuva näkyy kuitenkin jotenkuten. Jokaisessa LED-kabinetissa oleva vastaanotinkortin vika saattaa aiheuttaa myös vastaavan vian, joka näkyy koko LED-kabinetin kokoisena sekavana kuvalohkona. Vastaanotinkortin vaihtaminen vaatii myös erikoisosaamista. Varaosa ja alkuperäinen osa saattaa olla ohjelmoitu eri FPGA-ohjelmistolla, jolloin varaosa ei suoraan toimi näytössä. Varaosa pitää näin ollen ensin päivittää oikealla FPGA versiolla ja sen jälkeen ajaa siihen RCFG-tiedosto, joka kertoo LED-kabinetin sijainnin näyttökokonaisuudessa.

Jättinäyttöjen vian selvittämisessä pätee sama perusperiaate kuin muissakin signaalia välittävissä järjestelmissä. Edetään signaalin alkulähteeltä osa kerrallaan kohti viimeistä lediä. Tällä matkalla on useita liitoksia, välijohtoja ja piirikortteja ennen kuin signaali lopulta muutetaan valoksi. Rauhallisuus ja systemaattisuus on korjauksessa tärkeää. Aina vika ei ole fyysinen liitos tai komponentti vaan vika joudutaan korjaamaan uudelleen ohjelmoinnilla tai asetuksia muuttamalla. Tätä työtä joudutaan tekemään monesti myös lähetinkorttia, signaalin lähdettä tai vastaanotinkorttia vaihdettaessa. Tämän tyyppiset korjaustyöt vaativat syvällisempää perehtymistä asiaan ja laajaa kokemusta jättinäyttöjen korjaamisesta.

Lue lisää »