Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Miten suunnataan ulkoinen 4G-antenni

Julkaistu 28.10.2020

Jos et saa lähimainkaan 4G-liittymällesi luvattua nopeutta tai liittymäsi toimii katkonaisesti niin voit saada apua seuraavista ohjeista. Ohjeen tarkoitus on kertoa, miten ulkoisella antennilla voidaan parantaa 4G-yhteyden nopeutta ja luotettavuutta. Mittaukset ja nopeuden testaaminen voidaan tehdä kotikonstein. Netistä löytyvällä palvelulla nähdään, missä paras tukiasemasi sijaitsee. Tukiasemista lähetettävillä keiloilla on operaattoreiden välillä paljon eroa. Jonkun operaattorin keila saattaa olla tehokas ja suunnattu juuri sinun kotiisi, kun taas toisen operaattorin keila näyttäisi vain juuri ja juuri ”ylettyvän” kotiisi asti. Valinta juuri sinun kotiisi parhaasta operaattorista kannattaa tehdä itse tai jättää se sitoutumattoman antenniammattilaisen huoleksi. Operaattori tuskin suosittelee kilpailijaansa, vaikka se saisikin kohteeseen paremman nettiyhteyden aikaiseksi. Jos asut kodissa, jossa on kaapeli-TV yhteys tai kuitu niin siinä tapauksessa saat parhaimman nettiyhteyden kaapeli-TV operaattoriltasi. Tässä ohjeessa käydään läpi seuraavat työvaiheet 4G-yhteyden nopeuden parantamiseksi.

  1. Mitataan puhelimella, saadaanko ulkona parempi vastaanotto kuin sisällä
  2. Jos kuuluvuus ulkona on parempi, asennetaan ulkoinen 4G-antenni
  3. Tarkistetaan 4G-reitittimen käyttämät vastaanottotaajuudet
  4. Haetaan cellmapper.net sivulta paras tukiasema ja suunnataan antenni siihen
  5. Testataan yhteys nopeustestillä ja hienosäädetään antennia tarvittaessa

Ensiksi on tietysti hyvä selvittää, olisiko ulkoisesta 4G-antennista apua sinun kohteessasi. Eri rakennusmateriaalit vaimentavat 4G-signaalia tehokkaasti, jolloin ulkona saattaa saada hyvä tasoista signaalia, mutta sisällä signaalia vaimenee jo liikaa. Signaalin laadun RSRP (Reference Signal Received Power) suoritusarvot näet oheisesta taulukosta. Vastaanotettavan signaalin tason voit selvittää esimerkiksi käyttämällä Android puhelimiin sovellusta G-net track Lite. iPhone puhelimilla voidaan avata niin kutsuttu field test moodi soittamalla numeroon *3001#12345#* jolloin aukeaa alla oleva näkymä. Sovelluksella voidaan mitata 4G-signaalin taso (RSRP) ensin kotisi sisällä ja sitten ulkona mahdollisen antennin sijoituspaikalla. Huomaa, että tämä mittaus mittaa vain sinun puhelimessasi käyttämän operaattorin tukiasemaa. Edempänä esitellyllä cellmapper.net verkkosivulla voit tarkistaa muiden operaattoreiden tilanteen alueellasi.

Jos vastaanotettava 4G-signaali on paremmalla tasolla ulkona kuin sisällä niin ulkoiselle antennille on käyttöä.

Seuraavaksi tarkistetaan, paikalliset tukiasemat. Helppo tapa nähdä alueesi tukiasemat, on katsoa tieto sivulta www.cellmapper.net. Sivu perustuu matkapuhelimista kerättyyn dataan. Sivun vasempaan laitaan, kohtaan Location Search, voit syöttää oman osoitteesi. Tämän jälkeen näet karttakuvassa tukiasemien tunnukset eNB ID ja sen lähettämät taajuudet Bands. Taajuudet ovat ilmoitettu seuraavilla tunnuksilla, jotka vastaavat tiettyjä lähetystaajuuksia. B1=2100MHz, B3=1800MHz, B7=2600MHz, B20=800MHz, B28=700MHz. Klikkaamalla vihreää pistettä tukiaseman tunnuksen yläpuolella, näet tukiaseman lähettämät suuntakuviot kullekin taajuudelle. Samalla sivun vasempaan reunaa aukeaa kenttä, joka näyttää tarkempia tietoja kyseisestä solusta.

Tarkastelemalla tukiasemien lähettämiä suuntakuvioita sinun tulee kartoittaa, mikä niistä on suunnattu sinun osoitteeseesi. Huomaa, että kohdasta Select Provider pääset valitsemaan operaattorin. Näin voit kartoittaa, mikä olisi paras operaattori sinun käyttöösi.

Kiinnitä myös tukiasemaa valitessasi huomiota, kuinka monella eri taajuudella voisit ottaa 4G-signaalia vastaan. Tällä voit kasvattaa latausnopeuttasi tai parantaa yhteyden varmuutta ruuhka-aikoina. Päätelaitteet osaavat suorittaa taajuushyppelyä, jos hyvää signaalia ei saavuteta joltain taajuudelta. Tämän jälkeen tulee tarkistaa, että päätelaitteesi (esim. 4G-reititin) tukee kaikkia näitä taajuuksia.

4G-reititin voi vastaanottaa 4G-signaalia eri taajuuksilla ja hyödyntää niitä myös samanaikaisesti saaden aikaa suuremmat nopeudet. Yleensä uusimmat laitteet ovat tekniikan kärkeä ja mahdollistavat parhaan suorituskyvyn. Maksiminopeuksista päätelaitteissa kertoo CAT merkintä. Maksimi nopeudet vaativat useamman taajuuden tapauksessa kaksi antennia. Joillain antenneilla saattaa tämä olla sisäänrakennettu ominaisuus, jolloin antennista tulee kaksi johtoa 4G-reitittimelle.

Jos käytät suunta-antennia, niin se asennetaan TV-antennista poiketen aina pystysuuntaan ennemmin kuin vaakasuuntaan. 45 asteen kulma voi olla myös hyvä asennuspaikasta riippuen. Monesti jo yksi antenni riittää, mutta teoreettiseen maksiminopeuteen päästäksesi tarvitset kaksi antennia. Tätä kutsutaan MIMO-tekniikaksi. Yhtä antennia käytettäessä tulee myös selvittää, kumpaan 4G-reitittimen antennituloon se kytketään. Useasti ulkoinen antenni kytketään virtakytkimen puoleisen reitittimen oman antennin ”pupunkorvan” paikalle. 4G-reitittimen paikka kotona tulisi valita niin, että se olisi mahdollisimman keskeisellä paikalla suhteessa yleisimpiin käyttöpisteisiin. Toinen määräävä tekijä on lyhin mahdollinen etäisyys ulkoiseen antenniin. Antennijohto vaimentaa antennilta tulevaa signaalia ja ideaali tapauksessa 4G-reititin olisi mahdollisimman lähellä ulkoantennia. Tämän takia on saatavana myös 4G-reitittimiä, jotka sijoitetaan ulos suoraan antennin yhteyteen suojakuoren sisään. Tällaisella mallilla, reitittimeltä tuodaan signaali ethernetjohtoa pitkin sisälle. Sähkönsyöttö tapahtuu ethernetin kautta. Tässä tapauksessa kodin WiFi-verkon toteuttamiseksi pitää hankkia omat laitteensa. Ylemmässä kuvassa (alla) yksi suunta-antenni pystysuunnassa ja alemmassa kaksi suunta-antennia MIMO-ratkaisussa jotka ovat 45 asteen kulmassa.

Kun sopiva tukiasema ja operaattori on paikannettu, voidaan siirtyä ulkoisen antennin valintaan. Taajamissa yleensä riittävät kooltaan pienemmät lisäantennit tai 4G-reitittimen omat antennit. Mentäessä hieman keskustan laidalle voi paneeliantenni olla hyvä ratkaisu. Taajamien ulkopuolella saadaan hyvä tulos aikaiseksi suunta-antennilla. Antennin asentamisessa antennimastoon tulee noudattaa työturvallisuuden ohjeita tai jättää se ammattilaisen tehtäväksi. Kun olet katsonut sopivan tukiaseman kartalta niin suuntaaminen kohti tukiasemaa onnistuu yleensä ilman kompassiakin. Jos tukiasema on kaukana eikä siihen ole näköyhteyttä niin kompassista on apua.

Klikkaamalla tukiasemasta lähtevää keilaa, näet sen tiedoissa keilan suunnan esim. 175 astetta. Tämä on suunta, johon antenni tulee suunnata. Matkapuhelimista löytyvää kompassia voi esimerkiksi käyttää hyödyksi oikean antennin suunnan löytämiseksi. Oikean tukiaseman valintaan vaikuttaa myös maastoprofiili. Jos tukiaseman ja kotisi välillä sattuu olemaan korkea mäki, kannattaa signaalia vastaanottaa jostain toisesta tukiasemasta. Kansalaisen karttapaikasta tai google earth pro ohjelmalla on mahdollista tarkastella maaston korkeuseroja kahden pisteen välillä.

Kun antenni on asennettu niin hienosäätöä voidaan tehdä kotikonstein esimerkiksi kytkemällä tietokone nettipiuhalla kiinni 4G-reitittimeen ja ajamalla nopeustestejä netistä. Nopeustestejä löydät operaattoreiden sivuilta hakemalla hakukoneella esim. ”nopeustesti”. Testi kannattaa suorittaa muutaman kerran ennen kuin säätää antennin suuntaa tai kulmaa. Suuriin suunnan muutoksiin ei ole syytä mennä, jos ei sitten haluta kokeilla vastaanottoa ihan toisesta tukiasemasta. WiFi kannattaa laittaa tietokoneesta pois päältä testin ajaksi. 4G-reitittimissä saa myös lukita vastaanoton tietylle taajuudelle, mutta turvallisinta on pitää se automaatti asennossa. Asetuksella voi olla merkitystä, jos 4G-reititin hyppää joissain tilanteissa toiseen tukiasemaan tai ei halutulle taajuudelle. Toisinaan taas taajuuden vaihtamisesta voi olla hyötyä. Matkapuhelinverkot sopeutuvat ruuhkatilanteisiin ja jakavat kuormaa, jolloin ruuhka-aikaan joku toinen tukiasema saattaa antaa paremman yhteyden.